Kameleon oferta

O firmie

Studio Kameleon działa na rynku od 1998 roku. Jak na prawdziwego Kameleona przystało w tym czasie musieliśmy dostosowywać się do zmieniających się realiów rynku reklamowego. Minione lata przyniosły co raz to bardziej wymagających klientów, dzięki którym proste studio miało szansę rozwinąć się do momentu w którym aktualnie się znajdujemy. Sympatyczna jaszczurka wraz z studiem projektowym Versa Design i studiem fotograficznym Sesja 3D stały się częścią Versa Group – agencji świadczącej kompleksowe usługi reklamowe.

Nie spoczeliśmy na laurach i z roku na rok stale poszerzamy zakres swoich usług. Ostatenie projekty interaktywnych stron internetowych wyposażonych w system CMS są tego najlepszym przykładem.
Nasze szeregi wzmacnia kreatywny dział copywritingu i public relations.
  Jesteśmy również wsparciem dla wielu firm prowadząc w ich imieniu działania w social media.
  Posiadamy także własne studio fotograficzne oraz przygotowalnie fleksograficzną. Tak szerokie spektrum pozwala relanie przeprowadzić znakomitą większość zleceń od fazy koncepecyjnej, poprzez projektową, aż do produkcji włącznie.
  Dzięki wypracowanym przez lata schematom postępowania współpraca z nami odbywa się terminowo i bez zbędnych stresów. Sprawdź nasze portfolio, a potem sprawdź nas.
Kameleon Oferta

 

Oferta

Kameleon specjalizuje się w:

Przygotowalnia fleksograficzna Przygotowalnia fleksograficzna: Oferta obejmuje kompleksowe przygotowanie do druku plików wysłanych do produkcji w technologii fleksograficznej. Obejmuje m.in. Dostosowanie kolorystyki do profilu kolorystycznego drukarni, dopasowanie rozmiaru i kształtu projektu do wykrojnika, rozłożenie na montażu, przygotowanie pliku pod kątem zalewek, nadruków czy dodania uszlachetnień.
Proofy kolorystyczne Proofy kolorystyczne: Certyfikowane proofy cyfrowe pozwalają na symulację wydruku z zastosowaniem wybranego profilu kolorystycznego. Dostępne jest dostosowanie specyfiki druku konkretnej drukarni.
   
Kameleon Portfolio

 

Portfolio

Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego studia projektowego    VERSA GROUP

VERSA GROUP

Kameleon FAQ

FAQ

Biały kolor: w typowych technologiach druku jak offset, fleksografia czy druk cyfrowy używających jako podłoży białych materiałów (papieru lub folii), kolor biały w grafice jest po prostu brakiem koloru w ogóle, czyli kolorem podłoża druku. Jeżeli jednak grafika ma być położona na materiale transparentnym lub srebrnym/złotym, konieczne jest zazwyczaj użycie dodatkowej białej farby. Może ona w takim przypadku występować w dwojakiej roli, jako biała farba kładziona tam, gdzie w grafice ma występować biały kolor (biały nadruk)  lub jako podkład, podłoże pod inne barwy (poddruk). Kolory położone bezpośrednio na folię transparentną będą bowiem półprzeźroczyste, a na materiale srebrnym/złotym mniej intensywne i metaliczne. Tam, gdzie takie efekty pożądane nie są, potrzebny jest podkład imitujący zwykły biały papier.


CMYK a RGB: oba skróty odnoszą się do dwóch różnych typów przestrzeni barwnych, z których każda ma swoje zastosowanie w grafice.

RGB – spektrum kolorów widzialnych przez oko ludzkie obejmujące ok. 18 mln odcieni i w nieco mniejszym zakresie możliwe do wyświetlania na monitorach (ilość odcieni zależna jest od ich klasy). W przestrzeni znajdują się również zdjęcia skopiowane z cyfrowych aparatów.
CMYK – zakres barw możliwych do wydrukowania na papierze w procesie technologicznym za pomocą czterech podstawowych farb: cyjanu (niebieskozielony), magenty (karmazynowy), żółtego i czarnego.
Niestety przestrzeń CMYK ma bardzo ograniczony zakres w porównaniu z przestrzenią RGB, więc każda konwersja RGB do CMYK będzie pociągała za sobą pewne zmiany kolorów, zwłaszcza tych najintensywniejszych i najbardziej nasyconych. Grafika RGB będzie więc najlepsza do wyświetlania na monitorach i do pracy w programach graficznych, natomiast w druku używa się tylko wersji CMYK danego obrazka.


Druk fleksograficzny: to odmiana druku wypukłego, w którym szybkoschnąca farba nanoszona jest na podłoże (papier, tekturę, folię) za pomocą elastycznych form polimerowych nawiniętych na cylindryczne wałki. Niewątpliwą zaletą tego typu druku jest wysoka wydajność całego procesu druku właściwego, włącznie z szybkim przygotowaniem płyt drukowych i możliwości zadruku wielu typów podłoży, nawet podłoży szorstkich i rozciągliwych. Owa elastyczność w doborze podłoży drukowych i wydajny wydruk sprawiły, że fleksografia szczególnie dobrze sprawdziła się w branży dóbr szybkozbywalnych jako dostawca wszelkiego rodzaju opakowań i etykiet dla tychże produktów. Druk ten jest procesem wymagającym zarówno na etapie przygotowania do druku, jak i późniejszego wydruku. Mamy tu bowiem do czynienia ze znacznym przyrostem punktu drukarskiego (dot gain) z wieloma dodatkowymi problemami z nim związanymi, łącznie z utrudnioną 100% powtarzalnością wydruku, nieco zawężonym drukowalnym zakresem tonalnym (8-100%) i możliwymi rozpasowaniami kolorów stykających się na różnych płytach.


Grafika rastrowa: sposób zapisu i wyświetlania grafiki oparty na tworzeniu na ekranie obrazu za pomocą małych kwadratowych punkcików – pikseli, z których każdy zawiera informację o składowych koloru w danym miejscu obrazka. Każde zdjęcie z aparatu fotograficznego (w tym zeskanowane) jest takim typem grafiki. Programy używane do pracy z nią to m.in. Adobe Photoshop, Corel, Photopaint, Picassa, Gimp itp.

W druku flekso grafika rastrowa powinna być zarezerwowana wyłącznie dla zdjęć i obrazków zawierających efekty graficzne. Prostsze obiekty, a przede wszystkim drobniejsze, nieskomplikowane teksty powinny być tworzone już jako grafika wektorowa. Wymóg ten ma uzasadnienie w kwadratowym kształcie pikseli tworzących obiekty w grafice rastrowej - nawet na prostych liniach tworzą się wtedy ząbkowane krawędzie, które w druku stają się jeszcze wyraźniejsze.


Grafika wektorowa: sposób tworzenia grafiki oparty na matematycznym modelu Beziera. Każdy obiekt jest złożeniem krzywych łamanych. Nie ma tu pikselizacji, więc wszelkie proste linie pozostaną idealnie gładkie, a teksty - bez ząbkowanych krawędzi. Programy do grafiki wektorowej to m.in. Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand. Każdy z tych programów daje możliwość łączenia w jednym dokumencie grafiki wektorowej z zaimportowanymi tam zdjęciami.


Kolory podstawowe i dodatkowe: kolorami podstawowymi w druku nazywamy cztery farby: cyjan, magentę, żółty i czarny. Tą czwórką drukuje się wszystkie pozostałe kolory. Specyfika różnych technologii sprawia, że ten sam, złożony kolor CMYK drukowany w dwóch różnych miejscach i maszynach może się mniej lub bardziej różnić. Jeśli więc dla danego wydruku rzeczą bardzo istotną jest powtarzalność danego koloru, uzyskanie nasyconej, żywej barwy niemożliwej do stworzenia z CMYK, ewentualnie zmniejszenie kosztów druku powinno się użyć farb dodatkowych Pantone.


Margines wewnętrzny i spady: Sztancowanie (wykrawanie) w procesie fleksograficznym obarczone jest pewną tolerancją precyzji ze względu na dużą prędkość poruszania się wstęgi w tym czasie. Aby zapobiec pojawieniu się pustych, nieeleganckich miejsc spowodowanych przesunięciem wykrojnika, każdy projekt powinien mieć ok. 3 mm zewnętrznego naddatku grafiki z każdej strony. Z tego samego powodu teksty wewnątrz formatu (jak i grafika, która ma kończyć się przed jego linią) powinny być odsunięte od linii wykrawania 1,5-2 mm.


Rozdzielczość obrazka: mierzona jest ona zazwyczaj w ppi (równoważne i wymienne dzisiaj z pojęciem dpi), czyli pikselach na cal. Im więcej pikseli w jednostce długości, tym obrazek ostrzejszy, wyraźniejszy, zawierający większą ilość szczegółów. Typową rozdzielczością obrazka przeznaczonego do druku jest 300 dpi/ppi. Może być oczywiście większa (choć i tak w procesie produkcyjnym zostanie zmniejszona do 300 dpi), ale nie powinna być mniejsza. Możliwe jest sztuczne podwyższenie niskiej rozdzielczości, ale zawsze musi się wiązać ono z fizycznym zmniejszeniem rozmiarów zdjęcia, więc praktyka ta nadaje się tylko do małych zmian.


TIFF a JPG: wymienione skróty są nazwami formatów grafiki rastrowej. Główna różnica między nimi polega na tym, że format TIFF pozwala zapisać obrazek lub zdjęcie bez kompresji stratnej, natomiast JPG zapisany nawet w najwyższej jakości, wiąże się ze stratą danych, która pogłębiana jest przy każdym kolejnym zapisie do tego formatu. W konsekwencji kilkukrotnie zapisany plik JPG, mimo braku jakiejkolwiek innej ingerencji, może mieć znacznie gorszą jakość niż początkowo.


Uszlachetnienia druku: termin ten obejmować może:


Kontakt

 

KAMELEON
UL. ROMANOWICZA 11
30-702 KRAKÓW, POLSKA
E-MAIL: flexo@kameleon.krakow.pl

TELEFONY:
TEL. (12) 296 02 85,
KOM. 500 175 436, 510 055 533